NBA Mock Draft 2023 1.0

Kế tiếp1 trên 6Bài trước Sử dụng ← → (mũi tên) để duyệt (Ảnh của ROMAIN PERROCHEAU/AFP) (Ảnh của ROMAIN PERROCHEAU/AFP qua Getty Images) Philadelphia 76ers hiện không có lượt chọn nào trong NBA Draft 2023 sắp tới. Lựa chọn ở vòng đầu tiên của họ được sử dụng để mua James Harden và lựa…

Đọc thêm